A1 Capital Halka Arz Edecek

0

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilen A1 Capital halka arz edecek. 25 milyon adet hisse nispi dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

A1 Capital, merkez ofisi dahil Türkiye’de 21 farklı ofisi ile hisse senedi ve VİOP işlemleri, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, halka arz, borç ihracı, kurumsal değerleme, birleşme ve satın alma, proje finansmanı, sermaye artırımı ve ana yetkili olarak aracılık hizmetleri sunmaktadır. Call işlemlerine aracılık gibi sermaye piyasalarının tüm alanlarını kapsayan aracı kurum, müşterilerine özel çözümler sunmaktadır.

Payları Yıldız Pazar’da işlem görecek olan A1 Capital’in taslak izahname bilgileri ile derlenen detaylar şöyle;

Satılacak lot sayısı: 25.000.000 TL

Halka Arz Fiyatı: pek değil

Dağıtım formu: orantılı dağılım

halka arz kodu: A1CAP

Halka arz sonrası 111.800.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar içinde halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların oranı %22,36 iken, şirketin 125.000.000 TL’lik sermayesinin oranı %22,36’dır. halka arz sonrası oluşacak sermaye %20,00 olacaktır.

Halka arzın gerekçesi ve edinilecek fonun kullanım yeri

Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi, Şirket büyümesinin hızlandırılması, Şirket’in sektördeki konumunun güçlendirilmesi, işlem hacimlerinin artırılarak pazar payının artırılması, Şirket iş organizasyonunun güçlendirilmesi, halka arz ve sermaye artırımı yoluyla şirket hisselerinin satışı yoluyla rekabet gücünün artırılması. Sektörde farkındalık yaratmak ve hisse senedine likidite imkanı sağlamak amaçlanmaktadır.

Halka arzdan sağlanacak fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmı, Şirket’in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında III-37.1 sayılı Tebliği ile tespit edilir. ve destek hizmetleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürüttüğü yatırım hizmet ve faaliyetleri ile destek hizmetlerinin sağlanması kapsamında ihtiyaç duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması amaçlanmaktadır.

Haftayı tavan fiyattan 53 milyon biletle kapattı
Haftayı tavan fiyattan 53 milyon biletle kapattı

You might also like