Gözlemci zamla birlikte 55 TL harcırah alacak. TFF ücretleri açıkladı

0

Bu tablonun amacına uygun olarak, hakem maaşlarında en az yüzde 29, yardımcı hakem maaşlarında en az yüzde 22, 4. hakem maaşlarında en az yüzde 17, vekillik maaşlarında en az yüzde 43 ve cetvel maaşlarında en az yüzde 44 oranında artış yapılır. gruplarına göre hakem maaşları.
Tabloya göre 1. grup hakemlerin ücret gelişmeleri şöyle:
Hakem (150 km üstü): Toplam 1210 lira, yokuş; yüzde 45
Hakem (150 km’den az): Toplam 835 lira, yokuş; yüzde 43
Yardımcı hakem (150 km üzeri): toplam 990 lira, yüzde artış; yüzde 47
Yardımcı hakem (150 km’den az): Toplam 615 lira, yüzde artış; yüzde 45
4. Hakem (150 km üzeri): Toplam 930 lira, yüzde artış; yüzde 46
4. Hakem (150 km’den az): Toplam 555 lira, yokuş; yüzde 44
Gözlemci (150 km’den fazla): Toplam 930 lira, yüzde artış; yüzde 46
Gözlemci (150 km’den az): Toplam 55 lira, yüzde artış; yüzde 44
Yayınlanan tabloda 2. grup görevlilerde; 3. grup memurlarda yüzde 47’den yüzde 55’e; 4. grup memurlarda yüzde 39’dan yüzde 125’e; 5’inci grup memurlarda yüzde 39’dan yüzde 179’a; 6. grup memurların ücretleri yüzde 17’den yüzde 116’ya ve yüzde 43’ten yüzde 114’e çıkarıldı.

You might also like