Konut finansmanına ilişkin teklif kabul edildi

0

class=”medianet-inline-adv”>

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda ‘Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin ‘Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi’ Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklif, ‘Yeni Konut Finansman Programı’nın genel çerçevesini belirlemektedir. Buna göre, finansman taksit tutarının ilk üç yılda gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı Maliye ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisat cetvelinden katkı payı olarak aktarılacak. bu amaç için. hedef. Konut satış bedeline yüzde 5 katkı payı, müteahhitlerin hesaplarından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalar nezdindeki geçici hesaplara aktarılıyor.

31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR MEVCUTTUR

Yürütme ve denetleme usul ve esaslarını belirlemeye, tereddütleri gidermeye ve yürütülecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye Başkan yetkilidir. Konut finansmanı 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanılabilmektedir ve Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Ayrıca gerçek kişiler için konut finansmanının taksit ödemesini kolaylaştırmak amacıyla taksit ödemeleri yapılacaktır. Bu amaçla Cumhurbaşkanınca belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit aktarılacaktır. Bir yıl içinde getirilebilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı geçemeyecek. Yönetmeliğe göre görevli kamu bankası, içinde bulunulan aya ait toplam katkı payını her ayın ilk 5 iş günü içinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, talep edilen katkı payını bildirimin yapıldığı ayın 15’inden sonraki ilk iş günü bankaya havale eder. Bu katkı payının amortisman günü ile finansmanın taksit ödemeleri aynı gün içinde bankalar tarafından belirlenir.

You might also like