‘Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi Meclis’te kabul edildi

0

DUVAR – Hükümet tarafından “orta gelirli vatandaşlara düşük faizli konut kredisi verilmesi” vaadiyle hazırlanan “Kamu Maliyesi Düzenleme ve Borç Yönetimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

DHA haberine göre teklif, “Yeni Konut Finansman Programı”nın genel çerçevesini oluşturdu. Buna göre, finansman taksit tutarının ilk üç yılda gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı Maliye ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisat cetvelinden katkı payı olarak aktarılacak. bu amaç için. hedef.

Konut satış bedeline yüzde 5 katkı payı, müteahhitlerin hesaplarından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalar nezdindeki geçici hesaplara aktarılıyor.

KREDİLER 31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR KULLANILABİLİR

Yürütme ve denetleme usul ve esaslarını belirlemeye, tereddütleri gidermeye ve yürütülecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye Başkan yetkilidir.

Konut finansmanı 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanılabiliyor ve cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatabiliyor.

Ayrıca gerçek kişiler için konut kredisinin taksit ödemesini kolaylaştıracak taksit ödemeleri yapılacak. Nakit, Cumhurbaşkanınca belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara aktarılacak. Bir yıl içinde getirilebilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı geçemeyecek.

Yönetmeliğe göre görevli kamu bankası, içinde bulunulan aya ait toplam katkı payını her ayın ilk 5 iş günü içinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, talep edilen katkı payını bildirimin yapıldığı ayın 15’inden sonraki ilk iş günü bankaya havale eder. Bu katkı payının amortisman günü ile finansmanın taksit ödemeleri aynı gün içinde bankalar tarafından belirlenir. (YENİ MERKEZ)

You might also like